Bolagsstämma i Horse Creek Entertainment AB (publ) 556371-1224

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum tisdagen den 30 juni 2018
kl. 09.00 på Armfeltsgatan 18, 115 34 i Stockholms kommun.