Horse Creek Entertainment 2017-06-28T10:08:34+00:00

Horse Creek Entertainment – ett av Nordens ledande bolag inom filmrättigheter

Vi har över två tusen filmer i vår katalog som stadigt ökar. Bolaget har idag en omfattande katalog med filmrättigheter som under lång tid köpts in, stora belopp har investerats i rättighetsinköp genom åren för att bygga upp katalogen.

Kommande premiärer

Premiärer

Topplistan