Horse Creek Entertainment AB
Org. nr: 556371-1224

HCE – ett av Nordens ledande bolag inom filmrättigheter, vi har över 1300 filmer och serier i vår katalog som stadigt ökar. Bolaget har idag en omfattande katalog med filmrättigheter som under lång tid köpts in, stora belopp har investerats i rättighetsinköp genom åren för att bygga upp katalogen.

Huvudverksamhet

  • Förädling av HCE filmkatalog
  • Rättigheter för Bio, Video, DVD, Bluray, VoD, Internet, TV Free, TV Pay & Mobile mm.
  • Utöka filmkatalogen med flera rättigheter, digitalisera samt sluta avtal med flera distributörer på marknad.

Besöksadress:
Armfeltsgatan 18
Stockholm
Sweden

Postadress:
Postbox 45191
104 30 Stockholm
Sweden